СПОРТЕН КЛУБ ПО КАНАДСКА БОРБА ТИТАН

Сдружението е основано през 2016година в гр. Пловдив. Посветено е на популяризирането и развиването на борбата с ръце в България.

Основател и председател на Титан е Иван Володимирович Антоненко. Той е роден в Украйна и е с български произход. През 2010 година идвайки в България започва да осъществява мечтата си да популяризира и развива този спорт, създавайки първият клуб по канадска борба в гр.Пловдив. Към момента Иван Антоненко е както активен състезател, така и треньор на единственият клуб в областта, който има за цел да тренира и подготвя бъдещи шампиони.

Клубът има много участия в състезания и награди от републикански, европейски и световен характер. От началото на официалната си дейност през 2016г. до 2022 г., клуба има над 300 медала от републикански и международен характер, както и над 15 проведени състезания.

Нашите цели са:

  • Разпространяване и популяризиране на спорта канадска борба в гр. Пловдив и областта;
  • Осъществяване на дейности в подкрепа на обучението и спортното възпитание с особенно внимание към младежи и инвалидите;
  • Създаване на условия за подпомагане на млади хора за спортната им реализация;
  • Сдружението разпространява и популяризира идеите на канадската борба.
  • Сдружението организира и участва в организирането и осъществяването на спортни състезания по канадска борба в града, региона, страната.
  • Сдружението подпомага членовете си при участието им в регионални, национални, световни и европейски първенства и защитава техните интереси със собствени средства за съжаление.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО КАНАДСКА БОРБА

СТАРТОВА ПОЗИЦИЯ

1. В стартова позиция състезателите хващат ръцете си така, че първите фаланги на палците да се виждат.

2. Захват на ръцете се разполага в центъра на масата, лактите се установяват на подложките.

3. Свободната ръка хваща ръкохватката на масата.

4. Рамената на състезателите трябва да са успоредни на кантовете на масата.

5. Единия крак на състезателя задължително трябва да бъде на земята. Свободният крак, може да бъде разположен навсякъде около масата, без да пречи на съперника.                                        

Състезателите имат 1 мин. Време за установяване на захвата без намесата на съдиите. В случай, че за това време състезателите не могат да установят сами захвата, той се установява от съдиите (съдийски захват). По време на съдийския захват състезателите трябва да бъдат абсолютно неподвижни. Всяко движение на състезателите по време на съдийския захват се наказва с фал.

Борбата започва след команда „Внимание“ „Старт“ – „Ready Go“

Победата се присъжда на състезателя който наведе ръката на противника до ограничителя на масата.

На състезател получил два фала в една среща се присъжда служебно поражение.